РЪКОВОДСТВО

Нация – ръководни и контролни органи

НАЦИОНАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО

Кирил Владимиров Гумнеров – Председател
Членове:
Антон Костов Дабевски
Валентин Василев Василев
Илиян Иванов Пеевски
Ясен Юриев Стоянов

НАЦИОНАЛНО КОНТРОЛНО БЮРО

председател: Ангел Маринов Заимов

Членове:

Петър Николов Петров
Илия Ангелов Николов
Георги Борисов Николов
Съйко Радоев Събев