РЪКОВОДСТВО

Кирил Гумнеров

Кирил Гумнеров

председател

Заместник председатели

Илиян Пеевски

заместник председател

Ясен Стоянов

заместник председател

Антон Дабевски

заместник председател

Валентин Василев

заместник председател

Кооптирани заместник председатели на ПП НАЦИЯ

Любен Петров

Александър Бояджийски