ПРОГРАМА НА ПП НАЦИЯ

1. Преосмисляне на членството на България в ЕС
2. Икономически протекционизъм и защита на българския бизнес
3. Защита на Консервативните ценности в България
4. Изграждане на позиция на политически неутралитет на България
5. Строг контрол върху финансовия и неправителствен сектор в България


„Нацията е съвкупност от всички жители на една държава, които притежават общо национално самосъзнание, без значение в коя точка на света се намират.“


Кирил Гумнеров
Председател на ПП НАЦИЯ

 

Кирил Гумнеров

КОИ СМЕ НИЕ

Какво искаме? Това са основните точки, от които не може да има никакво отстъпление.

  1. Преосмисляне на членството на България в ЕС
  2. Икономически протекционизъм и защита на българския бизнес
  3. Защита на Консервативните ценности в България
  4. Изграждане на позиция на политически неутралитет на България
  5. Строг контрол върху финансовия и неправителствен сектор в България